Sikkerhedsregler

SIKKERHEDSREGLER for Vestergaardens Sportsrideklub Egedal
………………………………………………………………………………………………….
Introduktion:
Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i klubben.

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt at klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne.

Nedenfor er de sikkerhedsregler, som er godkendt af Dansk Ride Forbund. De er et sæt sikkerhedsregler der er minimums krav og gælder dermed også for VSRE. Under de enkelte overskrifter og efterfølgende krav fra Dansk Rideforbund er indskrevet sikkerheds-vejledninger der tilstræbes på Vestergaardens Sportsrideklub Egedal.

Klubbens faciliteter

Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

Stald

Krav:

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brandTilstræbes:
 • Heste må ikke være løse på staldgangen
 • Forholdsregler omkring døre og porte, således at disse ikke kan smække, mens en hest føres igennem dem
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden, når der er eller passerer heste på gangen
 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke

  Ridehus/bane
  Krav:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
 • Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 • I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere

  Tilstræbes:

 • Regler for hvornår der må være løse heste på banen
 • Der skal meddeles tydeligt, når man kommer ind eller forlader ridehuset eller banen uden at forskrække og genere de andre ryttere helst, når ekvipagerne i ridehuset eller på banen har front mod den der skal ind eller ud
 • Brug af mobiltelefon under ridning ses helst ikke, kræves stillet på lydløsFold Krav:
 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klarTilstræbes:
 • Ændringer i tidspunkt for, at hestens skal på fold skrives på tavlen på staldgangen
 • Der opfordres til, at der ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer

  Terræn Krav:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snøre der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken
  Tilstræbes:
 • Rytterne bør altid medbringe en mobiltelefon
 • Informer om at I rider ud i terrænet
 • Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen

  Når ulykken sker

  Krav:

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
 • Synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre
  Tilstræbes:
 • Sørg for at have kontaktinformationer på pårørende til alle medlemmer
 • Evaluer alle ulykker med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning (bestyrelsens opgave)

sikkerhed