Regler for staldene

Regler for staldene

 • Staldgangen skal fejes efter brug.
 • Der skal ikke lægge ting og flyde i stalden og på loftet.
 • Affald skal fjernes fra staldgangene inden de forlades, kost og skovl forefindes i stalden.
 • Vandspiltov er kun til rengøring, ikke opsadling eller strigling, gør plads til de andre.
 • Vandspiltov/strigleplads skal gøres rent efter brug, spande m.m. på plads.
 • Det er forbudt at ryge i staldene.
 • Det er forbudt at komme beruset ud til sin hest.
 • Stalden er åben hver dag kl. 08.00 til 22.00.
 • Der skal være ro i stalden efter sidste fodring kl. ca. 22.00.
 • Det er ikke tilladt at tage foder og hø uden at have spurgt først.
 • Spørg før du låner andre folks ting.
 • Tyveri medføre bortvisning og politianmeldelse.
 • Dækkener hænges til tørre på anvist plads.
 • Stævneskabe skal kun stå på anvist plads.
 • Der er koldt og varmt vand i vandspiltovet, brug det med omtanke.
 • Udmugning skal tømmes ud i container ved rampen.